Aantal lokale online bestellingen in 2021 met 31% gegroeid

Het jaar 2021 zit er op en 2022 is begonnen. Tijd om terug te blikken en vooruit te kijken. 

Via het Shopforce local e-commerce platform is vanaf de lancering in 2014 tot en met 2021 in totaal € 8.456.557,- online omzet bij lokale aanbieders terecht gekomen, waarvan € 3.577.330,- in het jaar 2021. 

Het totaal aantal bestellingen voor lokale aanbieders groeide over het gehele jaar 2021 met 31% ten opzichte van 2020. 

Matthijs de Graaf van Shopforce: “Met tevredenheid blikken we terug op het afgelopen jaar. Het is fijn om lokale ondernemers te helpen aan meer omzet, loyalere klanten en nieuwe klanten. Wie serieus bezig gaat met “online” krijgt er ook serieuze return voor terug. Door slim gebruik te maken van informatietechnologie kan een ondernemer groeien in omzet en klantloyaliteit, zonder extra capaciteit nodig te hebben. Shopforce ontzorgt de lokale ondernemer hierbij.”

Hoe meer geld lokaal terugkeert hoe beter het ook is voor het lokale welzijn en welbevinden in een dorp of wijk. Matthijs: “De positieve impact van onze oplossingen wordt steeds beter zichtbaar. Zo opent een banketbakker een extra winkeltje omdat het financieel nu kan voor deze ambachtsman.”

Intern lag in 2021 de focus op het herijken van het bedrijfsmodel. Een maatschappelijke missie kan alleen duurzaam bestaan bij voldoende inkomsten. Voor 2022 willen we meer lokale ondernemers overtuigen serieus en slim bezig te gaan met “online”. Om lokale ondernemers weerbaarder en veerkrachtiger en dorpen en wijken leefbaarder te maken in een steeds verder digitaliserende wereld.”

Het Digitale Dorpspleinen concept zal in 2022 naar verwachting op meer plaatsen navolging krijgen nu de vraag toeneemt en het concept in steeds meer plaatsen buiten Zwartsluis aanslaat.