Een nieuwe mijlpaal

Een nieuwe mijlpaal voor de jaarwisseling. Dit kwartaal is online meer dan € 1.000.000 in lokale economieën in Nederland geland via het platform dat vraag en aanbod lokaal helpt verbinden. Geld dat niet terecht is gekomen bij (aandeelhouders van) grote landelijke of internationale digitale platformen, maar lokaal!

Opvallend is de versnelling die corona heeft veroorzaakt in onze missie. In totaal is via het systeem al voor bijna € 5.000.000 lokaal besteed, waarvan € 2.500.000 in het afgelopen jaar en meer dan € 1.000.000 alleen al in het huidige kwartaal.

Shopforce heeft een nationale infrastructuur gebouwd om elk dorp, wijk, stad en regio snel weerbaar en veerkrachtig te kunnen maken. In een handomdraai genereert de techniek een zogenaamd Digitaal Dorpsplein, zodat vraag en aanbod (opnieuw) lokaal bij elkaar kunnen worden gebracht met collectief online gemak, service en lokale beleving.

Stichting Digitale Dorpspleinen en Shopforce werken graag samen met lokale belanghebbenden aan het bevorderen van duurzaamheid, circulariteit en inclusiviteit in lokale samenlevingen door het online en offline bij elkaar helpen brengen en verbinden van vraag en aanbod voor een volhoudbare toekomst van het plaatselijke midden- en kleinbedrijf en aanverwante maatschappelijke organisaties.